Lil’ Nas X – Sun Goes Down Lyrics

[Chorus] I wanna run away Don’t wanna lie, I don’t want a life Send me a gun and I’ll see the sun I’d rather run away Don’t wanna lie, I don’t want a life Send

event_note
close

[Chorus] I wanna run away Don’t wanna lie, I don’t want a life Send me a gun and I’ll see the sun I’d rather run away Don’t wanna lie, I don’t want a life Send

Read more